Betaalwijzen

De betaalwijzen waaruit u kunt kiezen bij een aankoop in de simplitec-shop, zijn afhankelijk van het gekozen product en van uw woonplaats. In de tweede stap van de afwikkeling wordt u gevraagd welke betaalwijze u wilt gebruiken. Nadat u in de eerste stap uw naam en adres heeft ingevoerd, kunt u in het gedeelte "Betaalwijze kiezen" een keuze maken uit de vele mogelijkheden.

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar:

  • Creditcard

Creditcards

In de simplitec-shop heeft u de mogelijkheid gemakkeliljk te betalen met de meest gangbare creditcards. De volgende creditcards worden als betaalmiddel geaccepteerd:

  • Visa
  • Mastercard

Automatische incasso

Bij betaling via eenmalige automatische incasso machtigt u simplitec GmbH het voor uw aankoop verschuldigde bedrag van uw rekening af te boeken.

Zorg dat u voor betaling per eenmalige incasso het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder bij de hand heeft.