Impressum

Bedrijfsleider: Stefan Renz

simplitec GmbH
Gustav-Adolf-Straße 2
01219 Dresden
Duitsland

E-mail: info-nl@simplitec.com
Fax: +49 (0)351 4174622

Gerechtshof: Amtsgericht Dresden: HRB 35274
BTW-ID-nr. DE 815337503

Inhoud

Alle geluid, video's, teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, hergebruikt of gebruikt voor zakelijke doeleinden. Verspreiding alleen met schriftelijke toestemming van simplitec GmbH.

Beperking van de aansprakelijkheid

1. Inhoud van het onlineaanbod

simplitec accepteert geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie.

Aanspraak op verantwoordelijkheid van simplitec, betrekking hebbend op materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn in principe ongeldig in zoverre er aan de kant van simplitec geen sprake is van aan te tonen verwijtbare of grove nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Simplitec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging aan te passen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van simplitec liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht zijn in het geval dat simplitec van de inhoud kennis heeft genomen en het haar technisch mogelijk en te vereisen zou zijn het gebruik in het geval van inhoud die in strijd is met de wet te verhinderen.

simplitec verklaart hiermee uitdrukkelijk dat het op het tijdstip van het aanmaken van de links geen illegale inhoud op de verlinkte pagina's te herkennen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft simplitec geen invloed. Daarom distantieert simplitec zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links veranderd zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, in het bijzonder van schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke daar aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk.

3. Auteursrecht en merkenrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken- en productnamen vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van geldende namenrechten en de patentrechten van de betreffende ingevoerde bezitters. Op grond van het enkel noemen is niet de conclusie te trekken dat merknamen niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde door simplitec zelf gemaakte objecten blijft enkel bij simplitec. De inhoud, het ontwerp, alle graphics, elke selectie en lay-out van deze homepage zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht op kopie, verspreiding of vertaling blijven uitdrukkelijk behouden. Geen deel van de inhoud van deze websites, noch teksten, muziek, video's of foto's mogen zonder schriftelijke toestemming van de simplitec in welke vorm dan ook gereproduceerd worden of in een andere machinaal leesbare vorm of taal worden omgezet.

Alle weergavenrechten blijven voorbehouden.

4. Contactgegevens/impressum

Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare gepubliceerde contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers zowel als e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Alle rechtelijke stappen tegen de verzender van zogenaamde spammails bij het in strijd handelen met dit verbod voorbehouden.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

In zoverre delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst met de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onberoerd.