De kunst der defragmentatie!

Het opslagmedium in een computer dient voor het opslaan van gegevens. Daarom moet iedereen ervan uitgaan dat bij het gebruik van de computer de harde schijf of schijven de hele tijd gebruikt worden. Het staat ook vast dat bij een gefragmenteerde harde schijf altijd een verspreiding van bij elkaar horende blokken gegevens optreedt. Des te groter deze verspreiding, des te langzamer verlopen schrijf- en leesprocessen, waardoor van tijd tot tijd defragmenteren immens belangrijk is.

Defragmentatie zorgt voor orde

Op de harde schijf vinden bij elke toepassing tal van lees-, schrijf- en wisoperaties plaats. Door deze processen ontstaan enerzijds vrije ruimten terwijl die dan later toch weer met informatie gevuld worden. Dit resulteert in een verspreiding van de informatie, wat de toeganssnelheid behoorlijk kan verlagen. Door de schijfdefragmentatie worden de gefragmenteerde gedeelten opnieuw geordend. Bij het optimaliseren van het systeam is de defragmentatie dus een wezenlijk onderdeel en zou ook steeds bij onderhoudsprocessen moeten worden meegenomen.

Het hele systeem profiteert van het computer defragmenteren!

Een handig stuk gereedschap voor het defragmenteren en zo verminderen van de benodigde toegangstijd is simplifast van simplitec. Het controleert de aanwezige harde schijven en de registry en analyseert de gegevens op de logische samenhang tussen de afzonderlijke blokken. Een logische, bij elkaar horende of op elkaar volgende plaatsing van de verspreide gegevensblokken leidt ertoe dat de computer snellere toegang heeft tot gegevens. Dit opnieuw ordenen van fragmenten berust op een bewezen technologie, dat als geautomatiseerd proces de hele computer sneller maakt.

Om een typische rem op de prestaties, zoals gefragmenteerde gegevensblokken, op te lossen zou elke computer over simplifast van simplitec moeten beschikken. simplifast zorgt voor het defragmenteren van de harde schijf en de registry.