Windows-processen analyseren en begrijpen

apoint.exe - Alps Pointing-device Driver

U vreest dat het bestand apoint.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simplisafe FREE Windows op verouderde stuurprogramma's!

Problemen met het proces apoint.exe? Actualiseer de stuurprogramma's van uw computer met simplisafe.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door apoint.exe:

  • De in de autostart beschikbare apoint.exe kenmerkt zich door een hoge complexiteit die zeer belangrijk is voor een soepel computergebruik vooral wanneer meerder instanties van deze services onder verschillende gebruikersaccounts kunnen lopen.
  • Mocht het bestand zich niet in C:\Program Files\ bevinden, dan is er mogelijk een virus, Trojaans paard of worm dat/die zich als apoint.exe voordoet.

Informatie over het mdnsresponder.exe-proces

Achter het bestand apoint.exe verbergt zich een proces, dat tot de touchpad van notebooks hoort. Zodat dit zonder problemen kan worden gebruikt moet dit proces niet worden afgesloten omdat apoint.exe noodzakelijk is voor de touchpad. Het proces mag ook in dit geval niet uit de autostart verwijderd worden.

Het proces apoint.exe kan fouten veroorzaken! Voer vervolgens een gratis scan uit met simplisafe FREE om te controleren of uw systeem door verouderde stuurprogramma's beïnvloed wordt.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: