Windows-processen analyseren en begrijpen

jusched.exe - Sun Java Update Scheduler

U vreest dat het bestand jusched.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simplifast FREE Windows op onnodige autostart-entry's!

Problemen met het proces jusched.exe? Optimaliseer met simplifast de Windows-autostart.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door jusched.exe:

  • Schadelijke programma's kunnen zich eenvoudig als als jusched.exe voordoen en zich zo ongemerkt op uw computer schuilhouden.
  • Mocht u geen Java-software geïnstalleerd hebben en een entry vinden, dan gaat het waarschijnlijk om een virus.

Informatie over het jusched.exe-proces

Achter het bestand jusched.exe verbergt zich een auto-update-programma van Java. Omdat Java geen programma van Windows is, mag het bestand niet in Windows-directory C:\Windows\ verschijnen. Mocht dit toch het geval zijn, dan is mogelijk in uw Windows ingegrepen. Dit proces is niet per se noodzaakelijk, bij deactivering worden echter geen updates meer voor de Java-componenten uitgevoerd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige toepassingen niet meer functioneren.

Het proces jusched.exe kan fouten veroorzaken! Voer vervolgens een gratis scan uit met simplifast FREE om te controleren of uw systeem door onnodige autostart-entry's beïnvloed wordt.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: