Windows-processen analyseren en begrijpen

regsvr32.exe - Microsoft DLL Registration Service

U vreest dat het bestand regsvr32.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simplifast FREE Windows op onnodige en actieve services!

Problemen met het proces regsvr32.exe? Optimaliseer de Windows-services met simplifast.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door regsvr32.exe:

  • Elk programma kan zich als regsvr.exe uitgeven en zo uw computer in gevaar brengen.
  • Mocht het bestand zich niet in C:\Windows\System32 bevinden, dan is het mogelijk dat het om een virus of iets dergelijks gaat.

Informatie over het regsvr32.exe-proces

Achter het bestand regsvr.exe verbergt zich een systeembestand van Microsoft Windows. Dit programma is ervoor verantwoordelijk alle .dll-bestanden en ActiveX-stuurelementen met de registry te verbinden. Om de computer continu veilig en voortdurend te laten functioneren, wordt er van afgeraden dit belangrijke bestand te verwijderen.

Het proces regsvr32.exe kan fouten veroorzaken! Voer vervolgens een gratis scan uit met simplifast FREE om te controleren of uw systeem door actieve Windows-services beïnvloed wordt.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: