Windows-processen analyseren en begrijpen

rundll32.exe - Microsoft Windows Rundll32

U vreest dat het bestand rundll32.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simpliclean FREE de registry van Windows op verdere problemen.

Problemen met het proces rundll32.exe? Los specifieke problemen in de Windows-registry op met simpliclean.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door rundll32.exe:

  • Omdat het proces rundll32.exe principieel op bij elke Windows loopt, is het een bijzonder geliefd doelwit voor virussen, wormen of Trojaanse paarden.
  • Mocht het bestand zich niet in C:\Windows\System 32 bevinden, dan is er mogelijk een virus, Trojaans paard of worm dat/die zich als rundll32.exe voordoet.

Informatie over het rundll32.exe-proces

Het bestand rundll32.exe is een Windows-proces, dat er al sinds Windows 95 is, en ook tegenwoordige nog in Windows 7 wordt gebruikt. Dit bestand maakt het mogelijk functies uit programmabibliotheken (.dll-bestanden) als zelfstandige routines of toepassingen uit te voeren. Er kunnen echter alleen functies worden uitgevoerd, die expliciet in programma's daarvoor bedoeld zijn.

Het proces rundll32.exe kan fouten veroorzaken! Voer daarnaast een gratis scan uit met simpliclean FREE om te controleren of ook de Windows-registry fouten bevat.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: