Windows-processen analyseren en begrijpen

dumprep.exe - Dump Reporting Tool

U vreest dat het bestand dumprep.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simplifast FREE Windows op onnodige en actieve services!

Problemen met het proces dumprep.exe? Optimaliseer de Windows-services met simplifast.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door dumprep.exe:

  • Het is bekend dat de dumprep.exe kan zorgen voor een hoge belasting van de CPU, tot 100%.
  • Malware kan een willekeurige naam krijgen en daarom worden vaak bestandsnamen van andere, eigenlijk onbezwaarlijke processen gebruikt. De dumprep.exe wordt daarom vaak gekozen.

Informatie over het dumprep.exe-proces

Het proces dumprep.exe is onderdeel van "Microsoft Windows Error Reporting Tools" en is ervoor verantwoordelijk, bij een programmacrash of systeemcrash een kopie (dump) van het geheugen te maken, dat dan weer met het foutenrapport naar de Microsoft Support wordt gestuurd.

Het proces dumprep.exe kan fouten veroorzaken! Voer vervolgens een gratis scan uit met simplifast FREE om te controleren of uw systeem door actieve Windows-services beïnvloed wordt.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: