Windows-processen analyseren en begrijpen

smss.exe - Session Manager Subsystem

U vreest dat het bestand smss.exe problemen veroorzaakt op uw computer? Controleer met simplifast FREE Windows op onnodige en actieve services!

Problemen met het proces smss.exe? Optimaliseer de Windows-services met simplifast.

Er bestaat het volgende Gevarenpotentieel door smss.exe:

  • Omdat dit proces in de meeste Windows-besturingssystemen loopt en ook bekend is, wordt deze graag door schadelijke software gebruikt om ongemerkt in uw systeem door te dringen.
  • Wanneer het bestand smss.exe zich in een andere directory als C:\WINDOWS\System32\ bevindt, bestaat er een mogelijk veiligheidsrisico in de vorm van een Trojaans paard, spyware, malware of een worm.

Informatie over het smss.exe-proces

Achter het bestand smss.exe verbergt zich een Microsoft Windows-service "Session Manager Subsystem", die verantwoordelijk is voor het maken van omgevingsvariabelen, het starten van het subsysteem, het maken van het wisselbestand en voor de Windows-gebruikersaanmelding.

Het proces smss.exe kan fouten veroorzaken! Voer vervolgens een gratis scan uit met simplifast FREE om te controleren of uw systeem door actieve Windows-services beïnvloed wordt.

Andere systeemprocessen die vaak problemen veroorzaken: