Tietosuojakäytäntö (Privacy Policy)

simaplitec in tietosuojaseloste

Arvostamme asiakkaidemme luottamusta ja suojaamme kaikki henkilötiedot aina huolella luvattomalta käytöltä soveltamalla tiukimpia mahdollisia tietoturvastandardeja.

Tilaus-, henkilö- ja maksutiedot suojataan teknisillä tietoturvajärjestelmillä ja erillisillä käyttöoikeusmenettelyillä. Tämä koskee sekä tietojen siirtoa että niiden tallentamista palvelimillemme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Käytämme henkilötietoja tilausten käsittelyssä ja asiakassuhteiden ylläpidossa.

Mitä tietoja simplitec tallentaa?

simplitec tallentaa tietoja, joita se tarvitsee asiakkaidensa tilaamien palveluiden käsittelyyn. Tällaisia tietoja ovat nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Tiedot tallennetaan asiakkaan ja simplitecin välisen sopimussuhteen ajaksi. Mikäli asiakas tilaa maksullisen simplitec-tuotteen, maksupalveluntarjoaja FastSpring, 801 Garden St., Santa Barbara, CA 93101, USA, kerää, tallentaa ja käsittelee asiakkaan maksutiedot. Tietoja ei välitetä simplitecille. Tiedot kerätään ainoastaan siksi, että voimme suorittaa asiakkaan tilaaman palvelun. Tiedot poistetaan lainsäädännön mukaisesti heti, kun niitä ei enää tarvita.

Uutiskirjeen käytön puitteissa keräämme tietoja siitä, onko uutiskirje avattu ja mitä uutiskirjeen sisältämiä tarjouksia on käytetty. Näiden tietojen analysoinnin avulla voimme kohdistaa tarjoukset paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Käytämme tällaisia tilastoja ainoastaan parantaaksemme tarjontaamme, emmekä luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille.

simplitec-tuotteiden käytöstä kerätään anonyymejä käyttötietoja. Asiakas voi kieltää tämän poistamalla toiminnon ”Lähetä anonyymit tiedot” käytöstä. Huomautamme kuitenkin, että tällöin tuotteen kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole kokonaisuudessaan käytettävissä. Tuotetta käyttämällä asiakas hyväksyy, että simplitec voi käsitellä keräämiään tietoja.

Mihin simplitec tallentaa asiakkaan tiedot?

Keräämämme tiedot tallennetaan ainoastaan yrityksen omistamiin palvelimiin. Arkaluonteiset tiedot salataan siirron ajaksi käyttämällä vakiintunutta tietoturvateknologiaa (SLL: Secure Socket layer), joten ne ovat turvassa luvattomalta käytöltä.

Luovuttaako simplitec asiakkaiden tietoja ulkopuolisille?

Tällä sivustolla ja joissakin simplitec-tuotteissa käytetään Google Inc.:n tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Se kerää ja tallentaa tietoja ja laatii niistä käyttäjäprofiileja pseudonyymien nimissä. Nämä käyttäjäprofiilit auttavat analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät sivustoa, ja niiden avulla voimme parantaa ja muokata tarjontaamme asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Google Analytics -palvelua ja Google Remarketing -teknologiaa varten käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivustolla kävijän tietokoneen kiintolevylle. Ne mahdollistavat tietokoneen tunnistamisen vierailtaessa uudelleen verkkosivuillamme. Evästeiden käyttö on mahdollista kieltää valitsemalla selaimesta vastaavat asetukset. Huomautamme kuitenkin, että tukikeskuksen ja verkkokaupan käyttö edellyttää evästeiden sallimista. Muut verkkosivujen alueet toimivat myös ilman evästeitä. Pseudonyymien nimissä luotuja käyttäjäprofiileja ei yhdistetä pseudonyymin käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän nimenomaista hyväksyntää. Tietojen kerääminen ja tallentaminen verkkoanalyysiä varten voidaan kieltää milloin tahansa asentamalla selaimeen Googlen tarjoaman nk. Opt-out Browser -lisäosan. Lisäosa ja tarkempia tietoja lisäosasta löytyy seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics kerää verkkosivuillamme kävijän IP-osoitteen ainoastaan anonyymissä muodossa vastaavan lisäosan avulla.

 

Asiakas voi kieltää tietojen käsittelyn tuotteessa poistamalla toiminnon ”Lähetä anonyymit tiedot” käytöstä. Huomautamme kuitenkin, että tällöin tuotteen kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole kokonaisuudessaan käytettävissä. Tuotetta käyttämällä asiakas hyväksyy, että Google voi käyttää keräämiään tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun tarkoitukseen.

Android-sovellusten kaatumisraporttien automaattisessa luonnissa toimimme yhteistyössä Craslytics, Inc:n (”Crashlytics”) kanssa. Jos sovellus kaatuu tavallisessa käytössä, se lähettää kaatumisraportin Crashlyticsille. Raportti sisältää tiedot laitetyypistä, OS-versiosta ja mobiililaitteen muutamista laitetiedoista sekä lisäksi tiedot kaatumisajankohdasta, sovelluksen tilasta kyseisenä ajankohtana ja virhetilanteen syntyessä käynnissä olleista kutsuista (stack trace). Kaatumisraportti ei sisällä näiden tietojen lisäksi muita tietoja eikä varsinkaan käyttäjän IP-osoitetta tai muita tietoja, joiden avulla käyttäjä tai laite voitaisiin tunnistaa. Crashlyticsin tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa try.crashlytics.com/terms. Kaatumisraportin voi poistaa käytöstä sovelluksen vastaavissa asetuksissa.

Muissa tapauksissa sovelletaan seuraavaa:

simplitec saattaa käyttää kerättyjä tietoja markkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Poikkeuksena tästä on, jos asiakas osallistuu kilpailuun, jonka olemme järjestäneet yhdessä jonkin yhteistyökumppanin kanssa. Tällöin asiakas saa erillisen tiedon siitä, että asiakkaan tiedot luovutetaan kolmannelle osapuolelle.

Lisäksi palvelujen tarjoamista tai uutiskirjeen lähettämistä varten asiakkaan tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten esimerkiksi asiakkaan tilaamat tuotteet toimittavalle kuljetusliikkeelle tai yritykselle, joka on vastuussa uutiskirjeen toimittamiseen käytettävästä tekniikasta. Soveltuvien lakien puitteissa simplitec luovuttaa pyynnöstä tietoja lainvalvontaviranomaisille ja tuomioistuimille lainvalvontatarkoituksessa varten.

Käyttääkö simplitec evästeitä?

simplitec ei kerää verkkosivustolla kävijöiltä henkilötietoja. simplitec kuitenkin asettaa evästeitä, kun sen verkkosivusto ladataan. Näin vältymme pyytämästä uudelleen verkkosivustomme kävijätietoja, joiden avulla pyrimme parantamaan sivujen käytettävyyttä.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Näin ollen tietoja käytetään ainoastaan tunnistamattomassa muodossa ja ainoastaan, jos vierailet verkkosivustollamme. Muut verkkosivut eivät voi käyttää näitä tietoja. Evästeillä on tietty voimassaoloaika eli niitä ei tallenneta tietokoneelle pysyvästi vaan vain tietyksi ajaksi.

Evästeiden käyttö voidaan estää milloin tahansa valitsemalla selaimen asetuksista vaihtoehdon ”Estä evästeet”.

Käytämme evästeiden avulla keräämiämme tietoja yksinomaan voidaksemme mukauttaa tarjouksemme asiakkaiden toiveiden mukaisiksi sekä tehdä sivustomme selaamisesta entistä miellyttävämpää.

Tietojen poisto

Asiakas voi milloin tahansa vaatia sellaisten tietojen poistoa, joita simplitec ei tarvitse asiakkaan tilaamien palvelujen suorittamiseen. Tätä varten asiakas voi yksinkertaisesti lähettää postikortin osoitteeseen simplitec GmbH, Gustav-Adolf-Str. 2, D-01219 Dresden.