Yleiset sopimusehdot

I. Simplitec GmbH:n yleiset sopimusehdot

Päivitetty: lokakuussa 2016

 

1 § Ehtojen voimassaolo

1. simplitec GmbH:n, jatkossa ”simplitec”, toimitukset, palvelut ja tarjonnat tapahtuvat ainoastaan näiden yleisten sopimusehtojen perusteella niiden tilausajankohtana voimassa olevan version mukaisesti sekä simplitec GbmH:n kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen (EULA) perusteella, sikäli mikäli toimitetaan ohjelmistoja ja/tai audio-/videosisältöä (”A/V-sisältö”). Viimeistään toimitusta tai osatoimitusta tai palvelua vastaanotettaessa nämä ehdot katsotaan hyväksytyksi. Ehdot pätevät kaikkien simplitecin ja asiakkaan välisten tulevien oikeustoimien sekä oikeustointen kaltaisten toimien kohdalla.

2. Sopimuskumppanin poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, ellei simplitec ole nimenomaisesti hyväksynyt niiden voimassaoloa kirjallisesti.

§ 2 Sopimuksen solmiminen ja sisältö

1. Internetissä luetellut tuotteet ja palvelut eivät esitä mitään sitovaa tarjontaa, vaan ne on ymmärrettävä asiakkaalle esitettynä pyyntönä esittää simplitecille sitova tarjous. Asiakkaan tilauksen saapuminen simplitecille on sitova tarjous sopimuksen solmimisesta. Tilauksen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti lähetettävällä sähköpostilla välittömästi tilauksen saannin jälkeen. Tämän sähköpostivahvistuksen myötä sopimus on solmittu.

2. Ohjelmiston tai A/V-sisällön lataustarjouksessa ostosopimus solmitaan sähköisen siirron alkaessa näiden ehtojen perusteella tilatun ohjelmiston ja/tai A/V-sisällön kulloisiakin simplitec-lisenssiehtoja vastaavasti.

3. Sopimuksen sisältö määräytyy asiakkaan valitseman tarjouksen mukaan. Ohjelmistotilauksen voimassaoloajan aikana asiakas saa jatkuvasti tuotteen uusimmat julkaisut ja päivitykset. Ohjelmistotilauksen käyttö vaatii Internet-yhteyden.

4. simplitecin työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä suullisia sivusopimuksia tai antaa suullisia lupauksia, jotka ylittävät kirjallisen sopimuksen sisällön.

5. simplitec pidättää oikeuden muokata yleisiä sopimusehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa simplitec ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

6. Asiakas hyväksyy muutettujen sopimusehtojen soveltamisen ennen muutosten tekoa solmituissa sopimuksissa, jollei asiakas esitä kirjallista vastalausetta muutosta kohtaan kahden viikon kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutoksesta on ilmoitettu. Jos asiakas esittää vastalauseen määräajassa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. simplitec on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

§ 3 30 päivän rahat takaisin -takuu

Olemme vakuuttuneet ohjelmistomme laadusta. Käytä ohjelmistoamme 30 päivän ajan latauksesta alkaen. Jos et vastoin odotuksiamme ole tyytyväinen tuotteisiimme, voit pyytää rahasi takaisin 30 päivän sisällä. Ennen peruutusta ota yhteyttä ammattitaitoiseen simplitec-asiakaspalveluun osoitteessa info@simplitec.com. Autamme sinua mielellämme ja voimme takuulla ratkaista ongelmasi.

§ 4 Peruutusoikeus

Peruutusoikeutta koskeva ilmoitus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutusoikeus on voimassa 14 päivää sopimuksen solmimispäivästä alkaen.

Peruutusta varten sinun on ilmoitettava meille (Simplitec GmbH, Berliner Str. 13, D-01067 Dresden, sähköposti: info@simplitec.com), sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita aiheutuu siitä, että olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos kanssasi on nimenomaisesti sovittu toisesta maksutavasta. Tämän maksun palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta kuluja.

Jos olet vaatinut, että palveluiden on alettava peruutusajan aikana, sinun on maksettava kohtuullinen hinta, joka vastaa jo suoritettujen palvelujen osuutta sopimuksessa solvittujen palveluiden kokonaismäärästä siihen ajankohtaan asti, kun olet ilmoittanut meille sopimuksen peruutusoikeuden käyttämisestä.

Peruutusoikeutta koskevan ilmoituksen loppu

§ 5 Voimassaoloaika, irtisanominen

1. Ohjelmistotilauksen voimassaoloaika jakautuu vähimmäisvoimassaoloaikaan ja jatkoaikoihin. Molemmat määräytyvät asiakkaan valitseman tarjouksen mukaan.

2. Voimassaoloaika jatkuu vähimmäisvoimassaoloajan jälkeen tai jatkoajan jälkeen automaattisesti valitussa tarjouksessa annetun jatkoajan verran, jos toinen osapuoli ei irtisano sopimusta vähintään 1 kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

3. Nämä ehdot eivät koske oikeutta välittömään irtisanomiseen. simplitec on oikeutettu välittömään irtisanomiseen erityisesti silloin, jos asiakas viivästyy maksuissa vähintään kahden kuukauden osuuden verran.

4. Kaikki irtisanomiset on lähetettävä joko kirjallisesti tai tekstimuodossa (eli postitse tai sähköpostilla) seuraavaan osoitteeseen:

simplitec GmbH
Berliner Str. 13
01067 Dresden

Saksa

sähköposti: info@simplitec.com

5. Jos simplitec on irtisanonut sopimuksen välittömästi, simplitec on oikeutettu vaatimaan 75 %:n suuruisen summan kaikista kuukausittaisista perusmaksuista, jotka asiakkaan olisi tullut maksaa asianmukaisen sopimuksen voimassaoloajan aikana tai asiakkaan tekemän tavallisen irtisanomisen jälkeen seuraavaan irtisanomisajankohtaan asti. Asiakkaalla on oikeus todistaa, että aiheutunut vahinko on vähäisempää.

6. Tilauksen päättyminen ei vaikuta simplitecin viimeksi toimittamaan versioon myönnettyihin käyttöoikeuksiin.

§ 6 Tilausmaksu, erääntyminen

1. Tilausmaksun summa määräytyy aina valitun tarjouksen mukaan.

2. Tilausmaksu erääntyy maksettavaksi voimassaoloajan alkaessa. Maksu lasketaan kyseiselle voimassaoloajalle (vähimmäisvoimassaoloaika tai jatkoaika) ja se erääntyy aina ennakkoon.

3. Asiakas hyväksyy tarvittaessa laskujen vastaanoton sähköisesti. Maksu tapahtuu luottokortilla tai PayPalilla. Tietyissä maissa maksuvaihtoehdoksi voi valita myös suoraveloituksen (”Soforüberweisung”).

4. simplitec on oikeutettu muuttamaan hintoja kirjallisen ennakkoilmoituksen jälkeen 2 kuukauden määräajalla ennen vähimmäisvoimassaoloajan tai jatkoajan päättymistä. Muutettu hinta on voimassa ilmoitusta seuraavan jatkoajan alusta, ellei asiakas esitä vastalausetta muutettua hintaa vastaan kuuden viikon kuluessa. Jos asiakas esittää vastalauseen määräajassa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. simplitec on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

§ 7 Verkkokupongit

1. Verkkokuponkeja voidaan lähettää simplitecin asiakkaille erityisten kuponki-, alennus- tai myyntikampanjoiden puitteissa sähköpostitse. Asiakasnumeron avulla tunnistettava asiakas voi lunastaa ne vain simplitecin verkkokaupassa osoitteessa www.simplitec.com. Tuotteen hankkimisen yhteydessä saatuja kuponkeja ei voi lunastaa samassa ostotapahtumassa. Ne tulevat voimaan vasta tämän ostoprosessin päättymisen jälkeen.

2. Tilaustapahtuman yhteydessä tapahtuvan verkkokupongin lunastamiseksi aktivointikoodi tulee syöttää sille varattuun kenttään. Jälkikäteinen vähennys jo laskutetusta summasta ei ole mahdollista. Myös useiden kuponkien hankinta ja lunastaminen on mahdollista. Yhden tilaustapahtuman yhteydessä voidaan käyttää vain yksi kuponki, useampien kuponkien yhdistäminen tilausta kohti ei ole mahdollista. Verkkokupongit voidaan lunastaa ainoastaan siinä maassa, johon simplitec on verkkokupongin myöntänyt.

3. Tuotteen ostamisen yhteydessä saatu verkkokuponki toimitetaan tilauspäivänä tilaustapahtumassa käytettyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kuponki on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä. simplitec hyvittää kuponkien summat vain niin kauan ja siinä määrin kuin verkkokupongissa on ilmoitettu. Verkkokupongin voimassaolon päätyttyä ei sitä voida enää käyttää. Samoin verkkokuponkia ei voida käyttää myöskään muihin kuin kupongissa ilmoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Verkkokuponkeja voidaan käyttää kaikkiin valikoimassa tarjolla oleviin simplitec-tuotteisiin. Poikkeuksena ovat muiden valmistajien tarjoukset (laitteisto tai ohjelmisto) sekä hinnaltaan alennetut tarjoukset ja enkooderit, ellei lahjakortin käytön mahdollisuudesta ole erikseen ilmoitettu.

4. Kuponkeja ei voi vaihtaa rahaksi. Edelleenmyynti ei ole myöskään sallittua. Jos kupongin arvo ylittää tilauksen kokonaishinnan, emme hyvitä erotusta vaan koko lahjakortin arvo on käytetty tilauksen myötä.

 

8 § Vastuuvapauslauseke

1. simplitec vastaa omasta tai edustajiensa lievästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista – myös sopimuksen ulkopuolella – vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi erityisen tärkeää sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

2. Jos sopimuksen jotain olennaista velvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on olemassa olevan sopimuksen perusteella yleisesti odotettavissa, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vahinko kohdistu henkeen, kehoon tai terveyteen, jolloin kyseessä on pakottava vastuu.

3. Nämä ehdot eivät koske tuotevastuulain mukaista vastuuta.

4. simplitec ei vastaa asiakkaan hallitsemista vahingoista tai vahingoista, jotka asiakas olisi voinut estää kohtuullisin toimenpitein. Tietojen hävitessä simplitec vastaa vain varmuuskopioitujen tietojen palautuksesta aiheutuvista kuluista.

5. Todistustaakan muuttaminen asiakkaan haitaksi ei liity edellä oleviin määräyksiin.

9 § Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

1. Mikäli toimitukseen sisältyy ohjelmistoja, ohjelmistokuvauksia, musiikkia tai elokuvia audio- tai tietokoneformaatissa tai muita tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia ja teos on tarkoitus antaa sopimuskumppanin käyttöön, sopimuskumppanille myönnetään yksinkertainen, ei-yksinomainen käyttöoikeus simplitecin kulloisenkin loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) mukaisesti kullekin teokselle. EULAn ehdot löytyvät simplitecin Internet-sivuilta osoitteesta www.simplitec.com.

2. Tuotteiden käytössä asiakas sitoutuu noudattamaan EULAn ehtoja ja erityisesti niiden sisältämiä käyttörajoituksia. Jos tätä sopimusta rikotaan, asiakas vastaa siitä syntyneistä vahingoista niiden koko suuruudelta. EULAn ehdoissa säädellään muun muassa: oikeus jäljentämiseen, monikäyttöön ja ohjelmamuutoksiin sekä tekijänoikeudet ja lähioikeudet.

3. simplitec on vastuussa siitä, että simplitecin sopimustuotteet ovat sopimusalueella vapaita kolmansien osapuolten lähioikeuksista, jotka poissulkevat tai rajoittavat sopimuskumppanin suorittamaa käyttöä. Tämä ei ole voimassa, jos asiakas käyttää muuta kuin simplitecin hyväksymää tuotetta tai käyttää tuotetta muiden kuin simplitecin suorittamien muutosten jälkeen, tai asiakas käyttää tuotetta muissa kuin sopimuksellisesti sovituissa käyttöolosuhteissa.

4. Muiden kuin simplitecin valmistamia ohjelmistotuotteita luovutettaessa on näiden sopimusehtojen lisäksi noudatettava vastaavan valmistajan lisenssiehtoja tekijänoikeudellisesti sallitun ohjelmiston laajuutta sekä sen käyttörajoituksia koskien.

10 § Vastaveloitus

Asiakas voi vastaveloittaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia, jotka ovat kiistattomia tai oikeuden vahvistamia.

§ 11 Tietosuoja, käyttötietojen anonymisoitu lähetys

1. simplitec kerää, käsittelee ja käyttää asiakkaan henkilötietoja sopimussuhteen aikana ainoastaan sopimuksen toteuttamista varten (mukaan luettuna laskutus) ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää. Tietojen keräys, käyttö ja käsittely tapahtuu sähköisesti.

2. Yksittäisten tuotteiden kohdalla asiakas voi lähettää anonymisoidut käyttötiedot simplitecille. Käyttötietoja käytetään tilastointia ja tuotteiden kehitystä varten. Tiedot lähetetään anonyymisti simplitecille eivätkä tiedot ole henkilökohtaisia. Asiakas voi kieltää käyttötietojen lähetyksen milloin tahansa.

§ 12 Loppumääräykset

1. Asiakkaan ja simplitecin välisissä oikeussuhteissa sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä YK:n kauppalaki poislukien. Kaikkien tästä sopimuksesta aiheutuvien riita-asioiden yksinomainen oikeuspaikka on Berliini, kun asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö, julkisoikeudellinen erillisomaisuus tai hänellä ei ole oikeuspaikkaa Saksassa. simplitecillä on tämän lisäksi oikeus haastaa asiakas oikeuteen tämän yleisessä oikeuspaikassa.

2. simplitec-ohjelmiston myynnissä tai muussa luovutuksessa ovat voimassa lisäksi kulloisetkin simplitec End User -lisenssiehdot (EULA), jotka ovat tämän järjestelyn osa. Ongelmatapauksessa ja/tai toisiaan vastakkaisissa järjestelyissä näiden yleisten sopimusehtojen ehdoilla on etusija EULA:n järjestelyihin nähden.

3. Näiden yleisten sopimusehtojen versiot toisilla kielillä on tarkoitettu vain käännöstarkoituksiin. Jos vieraskielisen ja saksalaisen version välillä on tulkintaongelmia ja kielestä johtuvia eroavaisuuksia, sopimusehtojen saksankielinen versio on määräävä.

4. simplitec pidättää oikeuden muokata yleisiä sopimusehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa simplitec ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

5. Asiakas hyväksyy muutettujen sopimusehtojen soveltamisen ennen muutosten tekoa solmituissa sopimuksissa, ellei asiakas esitä kirjallista vastalausetta muutosta kohtaan kahden viikon kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutoksesta on ilmoitettu. Jos asiakas esittää vastalauseen määräajassa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. simplitec on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.